White earth

2015
polyurethane, resin, iron 73 x 22 x 24 cm and 82 x 83 x 60 cm
polyurethane, resin 53 x 49 x 24 cm
polyurethane, resin 74 x 29 x 19 cm 

DSC_7515-web_01

DSC_7531-web_01

17-web_01

DSC_7537-web_01

DSC_7521-web_01